Elämänmyönteistä taidetoimintaa Mikkelissä

Luovuuden kokemukset ovat tärkeitä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Luovan hyvinvoinnin Mikkeli -hankkeessa järjestettiin kaikille avointa ja maksutonta taidetoimintaa. Hankkeen kantavana teemana oli 'Koti Mikkelissä', jota havainnoitiin monipuolisissa taideryhmissä ja taidetyöpajoissa. Teema avasi mahdollisuuksia kuvata ja ymmärtää oman asuinympäristön, kulttuuriperinnön, ajan ja elämän merkityksiä uusilla ja elinvoimaa edistävillä tavoilla.

Hankkeen taideryhmät alkoivat tammikuusta 2017 lähtien ja mielenkiintoista taidetoimintaa järjestettiin koko alkutalven ja kevään 2017. Kaupunkilaisille avoimet, maksuttomat taideryhmät löydät kohdasta Toiminta. Taidetoimintaa järjestettiin myös yhteistyössä järjestöjen ja organisaatioiden kanssa eri puolilla kaupunkia lyhyemmissä työpajoissa. Taiteellista ja yhteisöllistä toimintaa jalkautettiin siten eri puolille Mikkelin kantakaupunkia, erityisesti Mikkelin kaupunkialueen luontoon. Hankkeen ryhmissä harjoitettiin muun muuassa valokuvausta, videokuvausta, videoeditointia, piirtämistä, kohopainografiikkaa sekä luovaa kirjoittamista hyvällä menestyksellä ja ryhmien kannustavassa ilmapiirissä. Ryhmissä käsiteltiin muun muuassa kotia, Mikkeliä asuinpaikkana, elämänkaaripsykologiaa, identiteettiä, omaa historiaa ja kulttuuriperintöä sekä kulttuurien moninaisuutta. Hankkeessa vahvistettiin kulttuuristen arvojen ymmärtämistä osana arkiympäristöä ja elämää. Voit löytää tunnelmia ja toimintaa kohdasta Kuvia.

Hanke oli ESR-osarahoitteinen ja toteutettiin yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin kanssa. Se kuului laajempaan
Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankekokonaisuuteen, jossa on mukana eri alojen mikkeliläisiä yhdistyksiä ja järjestöjä. Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -päähankkeessa tähdätään kokeilukulttuurin kautta uusien toimintamallien kehittämiseen, osallistamiseen ja yhteistyön lisäämiseen.

Luovan hyvinvoinnin Mikkeli -hankkeen kehittämistyön taustana on ollut kansainvälinen tutkimustieto. Hankkeessa käytettiin
positiiviseen psykologiaan, osallistavaan palvelumuotoiluun sekä yhteisötaiteeseen pohjautuvia menetelmiä hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeen projektipäällikkönä toimi FT Päivi-Maria Jaatinen. Hankkeen perustiedot englanniksi löydät kohdasta In English.

Näitä kotisivuja on päivitetty hankkeen aikana. Hanketta koskevat tiedot löytää parhaiten ja keskitetysti osoitteesta: www.luovahyvinvointi.fi. Hanke kesti 7 kuukautta ja päättyi 31.5.2017. Yhteydenottomahdollisuuksia löydät kuitenkin kohdasta Yhteystiedot

Avainsanat

Visuaaliset taiteet, valokuvaus, hyvinvointi, ympäristö, kulttuuriperintö, yhteisötaide, osallistava palvelumuotoilu, luova toiminta, kulttuuripalvelut, positiivinen psykologia, kehittämistoiminta, hanketoiminta, työpajatoiminta