Elämänmyönteistä taidetoimintaa

Luovuuden kokemukset ovat tärkeitä hyvinvoinnin kannalta. Merkityksellinen toiminta, joka antaa mahdollisuuksia persoonalliseen kasvuun voi lisätä psykologista hyvinvointia.

HISTORIAA

Tämän sivuston taustalla on pitkäaikainen, yhteisötaiteellinen työ, josta on vastannut erityisesti filosofian tohtori Päivi-Maria Jaatinen. Jaatinen järjesti ensimmäisiä hyvinvointiin liittyviä yhteisötaiteen tapahtumia ja koulutuksia jo 1990-luvulla, toimiessaan Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan tuottaja-läänintaiteilijana. Jaatinen on selvittänyt taidetoiminnan hyvinvointivaikutusten kansainvälistä tutkimusta ja esitttänyt väitöskirjassaan suosituksia hyvään käytäntöön.

Vuosina 2016-2017 järjestettiin yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin kanssa ESR-osarahoitteisen Luovan hyvinvoinnin Mikkeli -hanke, jossa tarjottiin kaikille avointa ja maksutonta taidetoimintaa. Hankkeen kantavana teemana oli 'Koti Mikkelissä', jota havainnoitiin monipuolisissa taideryhmissä ja taidetyöpajoissa. Teema avasi mahdollisuuksia kuvata ja ymmärtää oman asuinympäristön, kulttuuriperinnön, ajan ja elämän merkityksiä uusilla ja elinvoimaa edistävillä tavoilla. Luovan hyvinvoinnin Mikkeli -hankkeen kehittämistyön taustana oli kansainvälinen tutkimustieto. Hankkeessa käytettiin positiiviseen psykologiaan, osallistavaan palvelumuotoiluun sekä yhteisötaiteeseen pohjautuvia menetelmiä hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankkeen taideryhmät alkoivat tammikuusta 2017 lähtien ja mielenkiintoista taidetoimintaa järjestettiin koko alkutalven ja kevään 2017. Esimerkkejä taideryhmistä löydät kohdasta Toiminta. Taidetoimintaa järjestettiin myös yhteistyössä järjestöjen ja organisaatioiden kanssa eri puolille kaupunkia lyhyemmissä työpajoissa. Taiteellista ja yhteisöllistä toimintaa jalkautettiin siten eri puolille Mikkelin kantakaupunkia, erityisesti Mikkelin kaupunkialueen luontoon. Hankkeen ryhmissä harjoitettiin muun muuassa valokuvausta, videokuvausta, videoeditointia, piirtämistä, kohopainografiikkaa sekä luovaa kirjoittamista hyvällä menestyksellä ja ryhmien kannustavassa ilmapiirissä. Ryhmissä käsiteltiin muun muuassa kotia, Mikkeliä asuinpaikkana, elämänkaaripsykologiaa, identiteettiä, omaa historiaa ja kulttuuriperintöä sekä kulttuurien moninaisuutta. Hankkeessa vahvistettiin kulttuuristen arvojen ymmärtämistä osana arkiympäristöä ja elämää. Voit löytää tunnelmia ja toimintaa kohdasta Kuvia.

Avainsanat

Visuaaliset taiteet, viestintä, valokuvaus, kirjoittaminen, hyvinvointi, ympäristö, kulttuuriperintö, yhteisötaide, osallistava palvelumuotoilu, luova toiminta, kulttuuripalvelut, positiivinen psykologia, kehittämistoiminta, hanketoiminta, työpajatoiminta